Naše specializace


Firma domyKo, s.r.o., se již od svého vzniku roku 1992 specializuje na správu soukromých domů.

V současnosti spravujeme více než 50 domů vlastněných jak fyzickými osobami, tak právnickými osobami (bytová družstva, společenství vlastníků apod.).

Posláním naší firmy je zajistit veškerý provoz Vaší nemovitosti, včetně péče o její technický stav, běžnou údržbu, havarijní opravy, investice a styk s nájemníky, spoluvlastníky a dodavatelskými subjekty.

Máme přehled o situaci na trhu nemovitostí, nájmu a pronájmu bytů a nebytových prostor. Můžeme pro Vás zajistit veškeré stavební služby (rekonstrukce, modernizace, opravy, půdní vestavby, nástavby apod.).

Jsme schopni zajistit kompletní právní servis (spory s nájemníky, převody nemovitostí, zpracování nájemních smluv, prohlášení vlastníka apod.).

Chceme na nejvyšší úrovni a k Vaší plné spokojenosti zajišťovat zejména následující služby:

Správa činžovních domů

 • úplná správa nemovitostí
 • zajištění nemovitostí v případě havárií proti vzniku následných škod
 • výpočet a úprava nájemného dle nejvyšší zákonné sazby, poplatků za služby, zajištění inkasa a vymáhání dluhů nájemníků
 • smluvní zajištění dodávek vody, plynu, el. energie, tepla a služeb nezbytných k zajištění provozu nemovitosti (provoz výtahu, odvoz domovního odpadu apod.)
 • rozúčtování poskytovaných služeb uživatelům bytů a nebytových prostor
 • úklid společných prostor a chodníků přilehlých k domu (generální úklid společných prostor, obvykle 2x do roka – jaro a podzim)
 • provádění periodických revizí a technických prohlídek (elektřina, plyn, hromosvody, výtah, kotelny, protipožární ochrana apod.), včetně odstraňování zjištěných závad
 • zpracování nájemních smluv dle platných právních předpisů, vymáhání dlužného nájemného, exekuce, vyklízení prostor
 • zpracování účetního výkazu příjmů a výdajů nemovitosti
 • zpracování podkladů pro daňové přiznání vlastníka nemovitosti
 • úplná pasportizace domů, bytových a nebytových prostor
 • správa luxusních domů
 • vyklízení bytových a nebytových prostor
 • údržba zahrad a vnitrobloků domů (dvorů)

Stavitelství

 • zajištění stavebních úprav, oprav, adaptací a rekonstrukcí nemovitostí
 • zajištění vestaveb a nástaveb v nemovitosti
 • zpracování zprávy o technickém stavu objektu s výhledem nutných nákladů na údržbu domu na dobu 5 až 10 let
 • zprostředkování všech stavebních prací souvisejících s údržbou, opravami a rekonstrukcemi Vašeho domu

Realitní služby

 • pronájem bytů a nebytových prostor, rodinných a činžovních domů
 • prodej a koupě nemovitostí (i po částech), bytů a rekreačních objektů
 • právní servis (kupní, prodejní, nájemní smlouvy, atd.)
 • znalecké posudky a odhady nemovitostí

Účetnictví a daně

 • vedení daňové evidence příjmů a výdajů
 • vedení účetnictví
 • vypracování daňového přiznání - daň z příjmu z nemovitosti, daň z nemovitosti

K tomuto základnímu výpisu služeb jsme připraveni pro Vás zajistit po vzájemné dohodě i služby jiné (např. zainvestování oprav a údržby nemovitostí), podle Vašich přání a představ.

Naší snahou je zajistit zákazníkovi komplexní služby v oblasti nemovitostí. V tom nám pomáhají prověřené firmy specializované na všechny oblasti, se kterými se vlastník nemovitosti může setkat.

Veškeré podrobnosti s Vámi rádi projednáme při osobní návštěvě v naší kanceláři. Osobní kontakt vypoví víc než stránky psaného textu.

Zdeněk Kočíř, majitel firmy