Ceník služeb

Správa nemovitosti je jednoduchý termín pro velkou množinu činností a naši zákazníci mají různé představy o tom, co bychom pro ně měli zajišťovat.

Cenu dohadujeme individuálně poté, co se seznámíme s objektem, a v závislosti na rozsahu nasmlouvaných (poskytovaných) služeb. Orientačně se dá říct, že za správu standardního rozsahu bez vedení účetnictví si účtujeme 180 Kč za jednu jednotku (byt či nebytový prostor) měsíčně.

Pokud vedeme i účetnictví (např. pro SVJ či družstva) pak je to dalších 50 Kč za jednotku měsíčně. Obojí jsou ceny bez DPH.

Nabízí se samozřejmě otázka co je to standardní rozsah. Obvykle se s vlastníkem nemovitosti domluvíme na následujících činnostech:

Průběžné činnosti

 • Zajištění úklidu společných prostor domu a chodníku.
 • Zajištění smluv a služeb nezbytných k provozu domu a průběžná kontrola plnění služeb a dodávek:
  • el. energie pro společné prostory
  • dodávka vody
  • odvod odpadních vod
  • odvoz tuhého domovního odpadu (TDO)
  • provoz a servis výtahu
  • čištění komínů po provedení jejich pasportizace
 • Sledování platnosti periodických revizí dle ČSN:
  • elektrorozvodů společných prostor
  • hromosvodů
  • plynových rozvodů společných prostor
  • požární prevence
   a jejich zajišťování podle potřeby na náklady vlastníka nemovitosti
 • Zajištění dalších služeb podle požadavku vlastníka nemovitosti (Internet, společná televizní anténa (STA) apod.)

Údržba a drobné opravy

Zajištění nepřetržité havarijní služby

 • voda, plyn, elektro

Ostatní

 • Evidence plateb nájemného z nebytových prostor.
 • Evidence plateb fondu oprav.
 • Evidence plateb záloh na jednotlivé služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor.
 • Evidence jednotlivých vlastníků a nájemníků a aktualizace stavu, vyplývající z běžného provozu (změna počtu osob, změna vlastníků, nájemníků apod.).
 • Sledování využívání bytových a nebytových prostor. V případě porušování běžných zvyklostí informovat vlastníka nemovitosti.
 • Při opožděných platbách nájemného a záloh na služby upozornit nájemníky a informovat vlastníka nemovitosti.
 • Zajištění rozúčtování jednotlivých služeb na jednotlivé uživatele a to podle klíče určeného vlastníkem nemovitosti.
 • Příprava podkladů k pojištění nemovitosti a evidence pojistných smluv a případných pojistných událostí.
 • Vedení výkazu výnosů a nákladů objektu. Stav k 30.6. a k 31.12. roku je správce povinen předložit vlastníku nemovitosti.